Hyppää sisältöön

Saavutettavuus

palvelu.takuusaatio.fi - sähköisen asiointikanavan saavutettavuusseloste


Takuusäätiö pyrkii takaamaan sähköisen asiointipalvelun (palvelu.takuusaatio.fi) saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sähköistä asiointipalvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

●     PDF-tiedostoissa on useita saavutettavuusongelmia (1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1, 4.1.2)

Palvelun käyttäjä voi pyytää sisältöä itselle saavutettavassa muodossa. Palvelun käyttäjällä on oikeus saada tukea ja neuvoja sähköisen asiointipalvelun käyttöön osoitteesta takaustoiminta@takuusaatio.fi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 29.3.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen takaustoiminta@takuusaatio.fi.

Sähköisen asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Takuusäätiö.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Takuusäätiö pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

vaihde 0295 016 000


Takaisin ylös